back to home dude

Match Three

Match Three

Om Match Three

Se till att du får 3 eller fler objekt av samma sort bredvid varandra för att få bort dem ur spelet. Fortsätt att göra det tills tiden är slut eller det inte finns några fler kombinationsmöjligheter mer! Lyckas du att få den allra högsta poängen?