back to home dude

Match & Remove: Players Pack

Match & Remove: Players Pack

Om Match & Remove: Players Pack

Ta bort de färgade objekten i den rätta följdordningen för att lösa pusslet! Sammanför dem med varandra och observera antalet som du fortfarande får klicka. Kan du få den högsta poängen?