back to home dude

Match & Remove

Match & Remove

Om Match & Remove

Du måste ta bort alla block. Tips: om du sammanför block med samma färg, blir de ett block.