back to home dude

Mango Mania

Mango Mania

Om Mango Mania

Det här monstret är galen i frukt, i mangos för att vara exakt. Kan du hjälpa honom att få tag i hans älsklingsmat? Gå, hoppa och samla alla mangos. När du har gjort det, måste du föra honom till diamanten. Den ser till att du får gå till nästa nivå. Hur långt kommer du med det lilla monstret?