back to home dude

Mama's Ice Cream

Mama's Ice Cream

Om Mama's Ice Cream

Sylvias mamma är borta en liten stund och därför får ni tillsammans driva glassbaren. Fråga vad kunderna vill och gör deras beställningar. Se till att beställningen är rätt gjord, för då får du kanske mycket dricks.