back to home dude

Making Monkeys

Making Monkeys

Om Making Monkeys

Hjälp den lilla apan (som ser ut som en bit toast) att komma till hans kopp kaffe. Använd klongeväret för att komma på platser som du annars inte kan nå och kom ihåg att det finns mer än ett sätt att använd aporna eller till och med geväret.