back to home dude

Mahjong World

Mahjong World

Om Mahjong World

Välj en form som du vill spela och bilda par med likadana stenar. Stenarna måste minst ligga fria på en sida och det får inte ligga några stenar ovanpå.