back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

Om Mahjong Jong

Låt oss spela ett klassiskt och tidlöst spel. Mahjong. Ett spel som i evighet blir spelat i hela Asien. Nu är det upp till oss att visa vad vi kan. Ser du redan alla fina stenar? Para ihop likadana med varandra med så få steg som möjligt. Ju tidigare, desto bättre. Lyckas det inte helt och hållet? Ta först bort ett par andra stenar. Det ger ofta ett helt annat perspektiv!