back to home dude

Mahjong Combi

Mahjong Combi

Om Mahjong Combi

Gör par av blocka av samma sort och få dem att försvinna. Minst en sida av blocken får ej vara sammankopplad med ett annat block.