back to home dude

Mahjong Burger

Mahjong Burger

Om Mahjong Burger

Spela Mahjong på en restaurang och se till att affärerna går bra. Desto fortare du spelar, desto bättre kommer affärerna att gå.