back to home dude

Magneto 3

Magneto 3

Om Magneto 3

I den här uppföljaren är nivåerna ännu vackrare. Konceptet är lyckligtvis densamma. Försök att kommat till den pulserande bollen och se till att du inte rör någonting. Den magnetiska svarta bollen drar dig emot (röd rand) eller stöter dig bort (blå rand). Nu finns det också löpande band tillfogade som kan putta dig till en viss riktning.