back to home dude

Magneto 2

Magneto 2

Om Magneto 2

I den här uppföljaren är nivåerna ännu svårare. Konceptet är lyckligtvis densamma. Försök att komma till den pulserande bollen och se till att du inte rör någonting. Den magnetiska svarta bollen drar emot dig (röda randen) eller stötar bort dig (blåa randen).