back to home dude

Magicians 1

Magicians 1

Om Magicians 1

Hjälp den här magikern att bana sig en väg genom de utmanande nivåerna! Se upp för de farliga hindren och ha koll på dina kloner för att lösa pusslet. Lyckas du att dessutom samla alla kort?