back to home dude

Magic Safari 2

Magic Safari 2

Om Magic Safari 2

Du är på safari, en magisk safari. Det finns hål i vägen, men med magi kan du fylla dessa hål. Förstör hinder, förändra tyngdkraften eller förändra formen för att kunna fortsätta din väg tryggt. Men se till att du tar den rätta vägen.