back to home dude

Magic Piano Tiles

Magic Piano Tiles

Om Magic Piano Tiles

Magic Piano Tiles är ett utmanande skicklighetsspel för att testa din reaktionshastighet! Försök att hålla dig lugn när du trycker på den snabba följden av intryckta pianotangenter. Tangenterna kommer mot dig snabbare och snabbare. Tryck på dem innan de når botten av skärmen. Se till att du inte missar, för det kommer också att resultera i en förlorad runda!