back to home dude

Magic Figures

Magic Figures

Om Magic Figures

För att klara en nivå måste du spela bort så många identiska färgade stenar som möjligt. Det gör du genom att ge alla stenar samma färg. Observera, du kan endast förändra färgerna på stenarna som är dubbla.