back to home dude

Magic Discs Puzzle

Magic Discs Puzzle

Om Magic Discs Puzzle

Magic Discs Puzzle är ett utmanande matematikspel där du måste rotera de numrerade skivorna för att rada upp dem i rutorna. Hitta rätt position för varje nummer. Varje kolumn måste ha samma summa, men du måste också räkna ut vad den totala summan ska vara. Använd pilarna för att rotera de olika lagren på skivan till vänster och höger. Kan du hitta lösningen till detta utmanande pussel?