back to home dude

Magic Blaster

Magic Blaster

Om Magic Blaster

Elimenera alla troll genom att använda dina magiska krafter! Låt vissa objekt sväva eller ta just bort dem ur omgivningen. Lyckas du att hitta diamanten i varje nivå?