back to home dude

Mad Monday

Mad Monday

Om Mad Monday

Du är rasande och avreagerar dig på människorna på vägen! Driv andra bilar av vägen eller skjut ner dem med ditt gevär! Rikta så mycket skada som möjligt!