back to home dude

Luminant Phantasia

Luminant Phantasia

Om Luminant Phantasia

Besegra hela tiden fienderna genom att välja ut de mest effektiva anfallen när det är din tur. Hur länge kan du överleva?