back to home dude

Lucky Blocks

Lucky Blocks

Om Lucky Blocks

Lucky Blocks är ett 10x10 spel som kombinerar strategi med lite tur när du försöker att fylla ett bräde med stenar, du hoppas att du får blockformen du behöver, men tänker också framåt för att lämna utrymme för fel. Släpa blocken in i rutnätet för att fylla och rensa rader och kolumner. Spelet slutar när du inte har tillräckligt med utrymme för att passa in block på brädet.