back to home dude

Lost Yeti

Lost Yeti

Om Lost Yeti

Denna yeti har gått vilse! Kan du förförflytta objekten i området och så se till att den kan vandra till målet? Se upp för de fientliga varelserna, försök på vägen att samla alla glassar och se till att du i varje nivå sätter så få steg som möjligt!