back to home dude

Lost Robot

Lost Robot

Om Lost Robot

Sök igenom alla utrymmen och ta med föremål som kan komma till hands! Försök att hitta en väg ut ur denna futuristiska bas!