back to home dude

Lord of the Aisle

Lord of the Aisle

Om Lord of the Aisle

Den här gamla mannen är chefen av vägen. Alla som försöker att passera honom får att göra med honom. Spela som den arga gamla mannen och se till att vägen fortfarande är din. Låt ingen passera och försvara ditt område!