back to home dude

Looney Tunes: Robot Rampage 1

Looney Tunes: Robot Rampage 1

Om Looney Tunes: Robot Rampage 1

Var uppmärksam. En för en kommer en dörr att öppnas, där det kommer fram en motståndare. Skjut omkull honom så snabbt som möjligt. För en högre poäng träffar du dem allihopa och samlar du hjärtarna.