back to home dude

Looney Roonks

Looney Roonks

Om Looney Roonks

Dessa monster är på väg att gå in i avgrunden. Det enda sättet att stoppa dem är att placera tre likadana monster på en rad. Men var försiktig, eftersom raderna bara fortsätter att växa och du kan bara flytta det första monstret. Fortsätt så länge som möjligt och rädda alla monster från avgrunden!