back to home dude

Lone Survivor

Lone Survivor

Om Lone Survivor

En farlig krabbart tar över mänskligheten. Endast ett fåtal överlever, dig själv inkuderat. Kämpa din väg ut!