back to home dude

London Blitz

London Blitz

Om London Blitz

Spela som den tappra polisen och håll emot de kravall ungdomarna från London innan de stjäl alla grejer ur butikerna! Du kan slå dem medvetslösa med ett antal snabba attacker eller en kort men kraftfull spark! Efter varje nivå får du förbättra en av dina tre egenskaper!