back to home dude

Little War Game

Little War Game

Om Little War Game

Försök så snabbt som möjligt att bygga en egen bas och ta sedan upp striden mot fienden! Samla de rätta grundmaterialen, bred ut din armé och utforska omgivningen. Vågar du ta upp striden mot spelare över hela världen?