back to home dude

Little Ninja

Little Ninja

Om Little Ninja

Välj ut det rätta vapnet, rikta dina pilar och eld. Försök att träffa målet. Lyckas det? Då får du gå vidare till en nästa och svårare nivå.