back to home dude

Lisa Saw Game

Lisa Saw Game

Om Lisa Saw Game

Lisa Simpson är den enda som kan rädda resten av hennes familj! Utforska huset och sök efter föremål som kan komma väl till pass. Lyckas du att besegra den onda Pigsaw?