back to home dude

Link-a-Pix Color

Link-a-Pix Color

Om Link-a-Pix Color

I detta pusselspel försöker du att kombinera alla nummer med liknande siffror genom att släpa en väg mellan dem med musen. Vägen måste alltid ha den exakta längden som de tillhörande numren anger. Försök att ansluta alla nummer med varandra i det här spelet för riktiga pusslare!