back to home dude

Lines Puzzle

Lines Puzzle

Om Lines Puzzle

Lines Puzzle är ett roligt pusselspel där du måste se till att alla lila kanonkulor rullar in i de blå korgarna. Rita linjer för att skapa ytterligare plattformar. Försök få bollarna att rulla och studsa genom nivån utan att falla ner i avgrunden. Du måste placera alla linjer du har på din räknare i nivån innan du kan släppa kanonkulorna från kedjorna. Under spelet kan du klicka på papperskorg-ikonen för att ta bort de linjer du har ritat. Din linjemätare kommer att gå upp ett steg, och du kan rita om linjen var du vill.