back to home dude

Line Of Fire

Line Of Fire

Om Line Of Fire

Stig upp från din bas och ta upp striden mot hundratals fiender! Fartyg, flygplan, hus, blås upp allt med de olika vapnen som du har! Om du verkligen hamnar i trubbel, kan du aktivera den speciella attacken!