back to home dude

Light the Lamps

Light the Lamps

Om Light the Lamps

Koppla ihop plus och minus med varandra för att så göra en komplett elektricitetsförbindning! Fortsätt så tills du har löst alla pussel. Hur snabbt kan du hitta den rätta lösningen?