back to home dude

Light Cut

Light Cut

Om Light Cut

Berättelsen börjar dramatiskt, men snabbt befinner du dig i en drömvärld. Använd din mus för att hjälpa de olika varelserna med deras skador. Du kan dessutom sjunga sånger om du har en mikrofon ansluten till datorn!