back to home dude

Light-Bot 1

Light-Bot 1

Om Light-Bot 1

Försök tända de blå cirklarna. Placera pilar i rätt ordning och i rätt fält och tryck på GO.