back to home dude

Libelle Sudoku

Libelle Sudoku

Om Libelle Sudoku

I Libelle Sudoku, måste du fylla alla rutor i fältet med siffror från 1 till 9. Kontrollera varje rad, kolumn och 3 med 3 block för att se till att det inte finns några dubbletter. För en större utmaning, öka svårigheten!