back to home dude

Lenny The Lizard: Desert Swarm

Lenny The Lizard: Desert Swarm

Om Lenny The Lizard: Desert Swarm

Ta rollen som ödlan Lenny och försök att äta upp så många insekter som möjligt! Akta dig för bin, eftersom dessa ger dig en tjock tunga som gör att du tillfälligt har mindre räckvidd!