back to home dude

Lemmings Original

Lemmings Original

Om Lemmings Original

Detta är det ursprungliga Lemmings. Ett spel där allt började med. De små gulliga gående gubbarna är Lemmings. Ditt mål är att få alla Lemmings till den andra sidan. Tryggt vid utgången. Se till att inga Lemmings förgås. Lycka till!