back to home dude

Legenden av Guy 1

Legenden av Guy 1

Om Legenden av Guy 1

Guy är ett djur som kan spotta giftigt blod. Använd det för att besegra dina fiender.