back to home dude

Lazy 1

Lazy 1

Om Lazy 1

Egentligen har du absolut ingen lust att jobba, så därför gör du något annat som till exempel ringa med dina väninnor eller raka dina ben! Men se upp att din chef inte ser det, annars hamnar du i trubbel!