back to home dude

Layer Maze 4

Layer Maze 4

Om Layer Maze 4

Har du förmågan att lösa den här utmanande labyrinten? Samla nycklarna, se till att bollen har den rätta färgen och observera framförallt de olika lagren i labyrinten!