back to home dude

Law Breaker

Law Breaker

Om Law Breaker

Du har ett problem! Ett allvarligt problem. Därför måste du se till att undvika polisen. De är dig hack i häl, men du ger inte upp utan vidare. Medans du är på flykt måste du på vägen också samla in lite pengar, och glöm inte att återställa.