back to home dude

Lava Bird

Lava Bird

Om Lava Bird

Hjälp den gula fågeln att överleva så länge som möjligt! Varje gång du fladdrar upp skjuter du iväg ett eldklot som du sedan själv måste undvika. Kan du elimenera alla fiender och så få den högsta poängen?