back to home dude

Last Town

Last Town

Om Last Town

Det är din uppgift att skydda den sista staden mot fienden! Sätt ut olika hantlangare i fältet för att så slå ut motståndarna. Lyckas du att ta det här spännande äventyret till ett gott slut?