back to home dude

Last Invader

Last Invader

Om Last Invader

Rymdvarelserna är efter dig! Du är på en främmande planet och rymdvarelserna vill så snabbt som möjligt få bort dig från sin planet. Se till att de inte jagar bort dig och ta upp striden med dem. Skjut på dem innan de får tag i dig och elektrificerar dig. Hur länge kan du överleva?