back to home dude

Last Guardian

Last Guardian

Om Last Guardian

Bevaka slottet var den hemliga trollformeln är gömd. Den mörka trollkarlen vill ta av det från dig, så försvara dig själv med pil och båge.