back to home dude

Last Deliver

Last Deliver

Om Last Deliver

Din sista beställning och det där direkt den svåraste beställningen. Hundra monster står och väntar på dig. Klicka på din hjälte för att gå med den.Samla de gröna bollarna och släpp hjälten, så att du kan anfalla.