back to home dude

Laser Cannon 2

Laser Cannon 2

Om Laser Cannon 2

Du måste förinta monsterna. Använd din laserkanon att ta loss stora stenblock och att krossa monsterna eller skjut på tunnor med exlposivt material.